Anquíale, Anquíalo, Anchiále ou Anchialus pode referir-se a:

Cidades
Mitologia