Diferenças entre edições de "Dekaranger"

166 bytes adicionados ,  22h30min de 22 de agosto de 2011
!Personagem
!Denominação
!Mechas
|- bgcolor="Red" style="color:white"
|Ryuji Sainei
|Ban (Banban Akaza)
|'''Deka Red'''
|Patstriker e PATWING 1
|- bgcolor="Blue" style="color:white"
|Tsuyoshi Hayashi
|Hoji (Houji Tomasu)
|'''Deka Blue'''
|Patgyrer e PATWING 2
|- bgcolor="Green" style="color:white"
|Yousuke Ito
|Sen-Chan (Senichi Enari)
|'''Deka Green'''
|Patrailer e PATWING 3
|- bgcolor="Yellow" style="color:black"
|Ayumi Kinoshita
|Jasmine (Marika Reimon)
|'''Deka Yellow'''
|Patarmor e PATWING 4
|- bgcolor="deeppink" style="color:white"
|Mika Kikuchi
|Umeko (Koume Kodou)
|'''Deka Pink'''
|Patsigner e PATWING 5
|- bgcolor="White" style="color:blue"
|Tomokazu Yoshida
|Tetsu (Tekkan Aira)
|'''Deka Break'''
|DekaBike
|- bgcolor="Black" style="color:#00FFFF"
|Tetsu Inada (Voz)
|Boss (Doggie Krugger)
|'''Deka Master'''
|DekaBase
|- bgcolor="White" style="color:orange"
|Mako Ishino
|Swan-San (Swan Shiratori)
|'''Deka Swan'''
|Emergency Escape Pod
|- bgcolor="Silver" style="color:blue"
|Mie Nanamori
Utilizador anónimo