Γ

letra do alfabeto grego
(Redirecionado de Gama)
Disambig grey.svg Nota: Este artigo é sobre a letra grega. Para a variante do SARS-CoV-2, veja Linhagem P.1. Para outros significados, veja Gama (desambiguação).

Gama (Γ ou γ; em grego: γάμμα, transl.: gámma)[1] é a terceira letra do alfabeto grego, parecida com o C ou G atual, tendo um valor numérico de 3.

Gamma uc lc.svg
Alfabeto grego
Αα Αlfa Νν Ni
Ββ Beta Ξξ Csi
Γγ Gama Οο Ómicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Épsilon Ρρ
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Teta Υυ Úpsilon
Ιι Iota Φφ Fi
Κκ Capa Χχ Qui
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mi Ωω Ômega
Letras obsoletas
Digamma uc lc.svg Digama San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Hetá Sho uc lc.svg Sho
Letras numéricas
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampi
Qoppa new uc lc.svg Qoppa

A letra gama minúscula (γ) representa:

A letra gama maiúscula (Γ) representa:

ClassificaçãoEditar

  • Alfabeto = Alfabeto grego
  • Fonética = /g/ no grego antigo, sempre como em gato.

Referências