Revolta na Grande Polônia (1918-1919)

Soldados do Exército Polonês
Soldados do Exército Polonês nas trincheiras na frente polaco-alemã
Região da Poznania ou Grande Polônia

A Revolta na Grande Polônia de 1918-1919 ou Revolta Wielkopolska de 1918-1919 (em polonês: wielkopolskie powstanie 1918-1919 roku; em alemão: Posener Aufstand) ou Guerra da Poznania foi uma insurreição militar dos poloneses na região da Grande Polônia (também chamada de Grão-Ducado de Poznań ou região Provinz Posen) contra a Alemanha. A revolta teve um efeito significativo sobre o Tratado de Versalhes, que concedeu uma reconstituída Polônia, a área obtida pelos insurgentes polacos mais alguns territórios adicionais, à custa do território alemão.

BibliografiaEditar

 • Antoni Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Geneza-charakter-znaczenie, Poznań 1978
 • Antoni Czubiński, Rola Powstania Wielkopolskiego w walce narodu polskiego o powstrzymanie niemieckiego >parcia na wschód<, Przegląd Zachodni 1968, nr 5-6
 • A.Czubiński, Z.Grot, B.Miśkiiewcz, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, Warszawa 1978
 • K.Dembski, Wielkopolska w początkach II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Poznań 1972
 • Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa 1925
 • Z. Grot (ed.), Powstanie wielkopolskie 1918–1919, Poznań 1968
 • Z.Grot, I.Pawłowski, M.Pirko, Wielkopolska w walce o niepodległość 1918–1919. Wojskowe i polityczne aspekty Powstania Wielkopolskiego, Warszawa 1968
 • P.Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej X 1918–VI 1919, Poznań 1984
 • K.Kandziora, Działalność POW w Poznaniu. Przyczynek do historii Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego w latach 1918–1919, Warszawa 1939
 • S.Kubiak, Niemcy a Wielkopolska 1918–1919, Poznań 1969
 • Materiały Sesji Naukowej z okazji 50-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Zaszyty Naukowe UAM 1970, Historia t.10
 • Witold Mazurczak, Anglicy i wybuch powstania wielkopolskiego. Z dziejów genezy brytyjskiej misji płka H.H.Wade'a w Polsce, [in:] Antoni Czubiński (ed.), Polacy i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, PWN, Warszawa 1987
 • Janusz Pajewski, Rodział XXII. Powstanie Wielkopolskie, [in:] J.Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985,
 • Janusz Pajewski, Znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla odbudowy Państwa Polskiego w 1918 r., Zeszyty Naukowe UAM, Historia 1970, t.10
 • S.Rybka, Zerwane pęta. Wspomnienia z dni rewolucji niemieckiej i powstania polskiego 1918-1919, Poznań 1919
 • A.Rzepecki, Powstanie grudniowe w Wielkopolsce. 27 XII 1918, Poznań 1919
 • Z.Wieliczka, Wielkopolska w Prusy w dobie powstania 1918/1919, Poznań 1932
 • Z.Wroniak, Paderewski w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 1959, nr 4
 • H.Zieliński, Rola powstania wielkopolskiego oraz powstań śląskich w walce o zjednoczenie ziem zachodnich z Polską; (1918–1921), [in:] Droga przez Półwiecze.
 • Dietrich Vogt: Der großpolnische Aufstand 1918/1919: Bericht, Erinnerungen, Dokumente. Marburg 1980 (J.-G.-Herder-Institut) ISBN 3879691479
 • Richard Blanke, Orphans of Versailles. The Germans in Western Poland 1918-1939, Lexington, KY.,1993 (presents somehow pro-German vision of the events)