Senatus consultum de Bacchanalibus

O Senatus consultum de Bacchanalibus ("Decreto senatorial sobre as Bacanais") é uma famosa inscrição[1] em latim arcaico datada em 568 AUC, ou seja, 186 a.C.

Reprodução da inscrição. A original está no Museu de História do Arte de Viena.

TextoEditar

 1. [Q] MARCIVS L F S POSTVMIVS L F COS SENATVM CONSOLVERVNT N OCTOB APVD AEDEM
 2. DVELONAI SC ARF M CLAVDI M F L VALERI P F Q MINVCI C F DE BACANALIBVS QVEI FOEDERATEI
 3. ESENT ITA EXDEICENDVM CENSVERE NEIQVIS EORVM BACANAL HABVISE VELET SEI QVES
 4. ESENT QVEI SIBEI DEICERENT NECESVS ESE BACANAL HABERE EEIS VTEI AD PR VRBANVM
 5. ROMAM VENIRENT DEQVE EEIS REBVS VBEI EORVM VER[B]A AVDITA ESENT VTEI SENATVS
 6. NOSTER DECERNERET DVM NE MINVS SENATOR[I]BVS C ADESENT [QVOM E]A RES COSOLORETVR
 7. BACAS VIR NEQVIS ADIESE VELET CEIVIS ROMANVS NEVE NOMINVS LATINI NEVE SOCIVM
 8. QVISQVAM NISEI PR VRBANVM ADIESENT ISQVE [D]E SENATVOS SENTENTIAD DVM NE
 9. MINVS SENATORIBVS C ADESENT QVOM EA RES COSOLERETVR IOVSISET CE[N]SVERE
 10. SACERDOS NE QVIS VIR ESET MAGISTER NEQVE VIR NEQVE MVLIER QVISQVAM ESET
 11. NEVE PECVNIAM QVISQVAM EORVM COMOINE[MH]ABVISE VE[L]ET NEVE MAGISTRATVM
 12. NEVE PRO MAGISTRATV[D] NEQVE VIRVM [NEQVE MVL]IEREM QVISQVAM FECISE VELET
 13. NEVE POST HAC INTER SED CONIOVRA [SE NEV]E COMVOVISE NEVE CONSPONDISE
 14. NEVE CONPROMESISE VELET NEVE QVISQVAM FIDEM INTER SED DEDISE VELET
 15. SACRA IN OQOLTOD NE QVISQVAM FECISE VELET NEVE IN POPLICOD NEVE IN
 16. PREIVATOD NEVE EXTRAD VRBEM SACRA QVISQVAM FECISE VELET NISEI
 17. PR VRBANVM ADIESET ISQVE DE SENATVOS SENTENTIAD DVM NE MINVS
 18. SENATORIBVS C ADESENT QVOM EA RES COSOLERETVR IOVSISET CENSVERE
 19. HOMINES PLOVS V OINVORSEI VIREI ATQVE MVLIERES SACRA NE QVISQVAM
 20. FECISE VELET NEVE INTER IBEI VIREI PLOVS DVOBVS MVLIERIBVS PLOVS TRIBVS
 21. ARFVISE VELENT NISEI DE PR VRBANI SENATVOSQVE SENTENTIAD VTEI SVPRAD
 22. SCRIPTVM EST HAICE VTEI IN CONVENTIONID EXDEICATIS NE MINVS TRINVM
 23. NOVNDINVM SENATVOSQVE SENTENTIAM VTEI SCIENTES ESETIS EORVM
 24. SENTENTIA ITA FVIT SEI QVES ESENT QVEI ARVORSVM EAD FECISENT QVAM SVPRAD
 25. SCRIPTVM EST EEIS REM CAPVTALEM FACIENDAM CENSVERE ATQVE VTEI
 26. HOCE IN TABOLAM AHENAM INCEIDERETIS ITA SENATVS AIQVOM CENSVIT
 27. VTEIQVE EAM FIGIER IOVBEATIS VBI FACILVMED GNOSCIER POTISIT ATQVE
 28. VTEI EA BACANALIA SEI QVA SVNT EXSTRAD QVAM SEI QVID IBEI SACRI EST
 29. ITA VTEI SVPRAD SCRIPTVM EST IN DIEBVS X QVIBVS VOBEIS TABELAI DATAI
 30. ERVNT FACIATIS VTEI DISMOTA SIENT IN AGRO TEVRANO

Transliteração para o latim clássicoEditar

 1. [Q.] Marcius L. f(ilius), S(purius) Postumius L. f(ilius) co(n)s(ules) senatum consoluerunt N(onis) Octob(ribus), apud aedem
 2. Bellonai. Sc(ribendo) adf(uerunt) M. Claudi(us) M. f(ilius), L. Valeri(us) P. f(ilius), Q. Minuci(us) C. f. f(ilius). De Bacchanalibus qui foederati
 3. essent, ita edicendum censuere: «Nequis eorum [B]acchanal habuisse vellet. siqui
 4. essent, qui sibi dicerent necesse esse Bacchanal habere, ei uti ad pr(aetorem) urbanum
 5. Romam venirent, deque eis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita essent, uti senatus
 6. noster decerneret, dum ne minus senator[i]bus C adessent, [cum e]a res consuleretur.
 7. Bacchas vir nequis adiisse vellet civis Romanus neve nominis Latini neve sociorum
 8. quisquam, nisi pr(aetorem) urbanum adiissent, isque [d]e senatus sententia, dum ne
 9. minus senatoribus C adessent, cum ea res consuleretur, iussisset. Ce[n]suere.
 10. Sacerdos nequis uir esset. Magister neque uir neque mulier quaequam esset.
 11. neve pecuniam quisquam eorum commune[m h]abuisse vellet. Neve magistratum,
 12. neve pro magistratu, neque virum [neque mul]ierem qui[s]quam fecisse vellet,
 13. neve post hac inter se coniuras[se nev]e convovisse neve conspondisse
 14. neve compromesisse vellet, neve quisquam fidem inter sed dedisse vellet.
 15. Sacra in occulto ne quisquam fecisse vellet. Neve in publico neve in
 16. privato neve extra urbem sacra quisquam fecisse vellet, nisi
 17. pr(aetorem) urbanum adiisset, isque de senatus sententia, dum ne minus
 18. senatoribus C adessent, cum ea res consuleretur, iussisset. Censuere.
 19. Homines plus V universi viri atque mulieres sacra ne quisquam
 20. fecisse vellet, neve interibi viri plus duobus, mulieribus plus tribus
 21. adfuisse vellent, nisi de pr(aetoris) urbani senatusque sententia, uti supra
 22. scriptum est.» Haec uti in contioni edicatis ne minus trinum
 23. nundinum, senatusque sententiam uti scientes essetis, eorum
 24. sententia ita fuit: «Siqui essent, qui adversum ea fecissent, quam supra
 25. scriptum est, eis rem capitalem faciendam censuere». Atque uti
 26. hoc in tabulam ahenam incideretis, ita senatus aequum censuit,
 27. utique eam figi iubeatis, ubi facillime nosci possit; atque
 28. uti ea Bacchanalia, siqua sunt, extra quam siquid ibi sacri est,
 29. (ita ut supra scriptum est)[2] in diebus X, quibus vobis tabelae datae
 30. erunt, faciatis uti dimota sint. In agro Teurano.

Referências

 1. CIL i² 2, 581.
 2. Ernout omite este fragmento na sua tradução.

Ver tambémEditar