Províncias da China

As províncias da República Popular da China (formalmente chamadas de Divisões administrativas de nível provincial) são o nível mais alto da administração do país, existem 34 subdivisões no país, sendo 22 províncias

Províncias da República Popular da China.

Províncias editar

GB Província Chinês (S) Pinyin Abreviatura Capital de província (省会/shěnghuì) Chinês Pinyin Área (km²)
AH Anhui 安徽 Ānhuī 皖 wǎn Hefei 合肥 Héféi 139.700
FJ Fujian 福建 Fújiàn 闽 mǐn Fuzhou 福州 Fúzhōu 121.400
GS Gansu 甘肃 Gānsù 甘 gān or 陇 lǒng Lanzhou 兰州 Lánzhōu 102.600
GD Cantão 广东 Guǎngdōng 粤 yuè Cantão (Guangzhou) 广州 Guǎngzhōu 180.000
GZ Guizhou 贵州 Guìzhōu 黔 qián or 贵 guì Guiyang 贵阳 Guìyáng 176.000
HI Hainan 海南 Hǎinán 琼 qióng Haikou 海口 Hǎikǒu 34.000
HE Hebei 河北 Héběi 冀 jì Shijiazhuang 石家庄 Shíjiāzhuāng 187.700
HL Heilongjiang 黑龙江 Hēilóngjiāng 黑 hēi Harbin 哈尔滨 Hā'ěrbīn 454.000
HA Henan 河南 Hénán 豫 yù Zhengzhou 郑州 Zhèngzhōu 167.000
HB Hubei 湖北 Húběi 鄂 è Wuhan 武汉 Wǔhàn 185.900
HN Hunan 湖南 Húnán 湘 xiāng Changsha 长沙 Chángshā 210.000
JS Jiangsu 江苏 Jiāngsū 苏 sū Nanjing 南京 Nánjīng 102.600
JX Jiangxi 江西 Jiāngxī 赣 gàn Nanchang 南昌 Nánchāng 167.000
JL Jilin 吉林 Jílín 吉 jí Changchun 长春 Chángchūn 187.400
LN Liaoning 辽宁 Liáoníng 辽 liáo Shenyang 沈阳 Shěnyáng 145.900
QH Qinghai 青海 Qīnghǎi 青 qīng Xining 西宁 Xīníng 721.200
SN Shaanxi 陕西 Shǎnxī 陕 shǎn or 秦 qín Xi'an 西安 Xī'ān 205.600
SD Shandong 山东 Shāndōng 鲁 lǔ Jinan 济南 Jǐnán 153.800
SX Shanxi 山西 Shānxī 晋 jìn Taiyuan 太原 Tàiyuán 205.600
SC Sichuan 四川 Sìchuān 川 chuān or 蜀 shǔ Chengdu 成都 Chéngdū 485.000
YN Yunnan 云南 Yúnnán 滇 diān or 云 yún Kunming 昆明 Kūnmíng 394.000
ZJ Zhejiang 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè Hangzhou 杭州 Hángzhōu 102.000

Referências

Ver também editar