Miki Nakayama (中山みき Nakayama Miki), nascida como Miki Maegawa (前川みき Maegawa Miki), (1798–1887) foi a fundadora da religião Tenrikyo.[1]

Referências