Wen Chou

Wen Chou foi um grande general de Yuan Shao, foi parte dos reforços das batalhas por Si Shui Gate e Hu Lao Gate [carece de fontes?] e era o melhor amigo de Yan Liang.[1] Dizem que uma vez, salvou Yan Liang do ataque de dois tigres ferozes, somente com a força de seus punhos.

Wen Chou
Nascimento século II
Morte 200
Cidadania China
Ocupação chefe militar

Ele foi capaz de derrotar ambos Xu Huang e Zhang Liao, porém foi assassinado dois minutos antes de seu amigo, ambos por Guan Yu.[1]

Referências

  1. a b Luo, Zhewen (1993). China's Imperial Tombs and Mausoleums (em inglês). Pequim: Foreign Languages Press. p. 195 


Pessoas importantes da Era dos Três Reinos
Soberanos Han: Imperador Ling - Imperador Xiao - Imperador Xian
Wei: Cao Cao - Cao Pi - Cao Rui - Cao Fang - Cao Mao - Cao Huan
Shu: Liu Bei - Liu Shan
Wu: Sun Jian - Sun Ce - Sun Quan - Sun Liang - Sun Xiu - Sun Hao
Jin: Sima Yan

Outros: Dong Zhuo - Gongsun Zan - Han Fu - Liu Biao - Liu Yao - Liu Zhang - Lü Bu - Ma Teng - Meng Huo - Yuan Shao - Yuan Shu - Zhang Jiao - Zhang Lu

Conselheiros Wei: Guo Jia - Sima Yi - Xun You - Xun Yu
Shu: Fei Yi - Jiang Wan - Jiang Wei - Pang Tong - Zhuge Liang
Wu: Gu Yong - Lu Su - Lu Kang - Lu Xun - Zhou Yu - Zhang Zhao - Zhuge Jin
Outros: Li Ru - Tian Feng
Generais Wei: Dian Wei - Xiahou Dun - Xiahou Yuan - Xu Chu - Xu Huang - Zhang He - Zhang Liao
Shu: Guan Yu - Huang Zhong - Ma Chao - Wei Yan - Zhang Fei - Zhao Yun
Wu: Huang Gai - Lü Meng - Taishi Ci - Zhou Tai - Gan Ning
Outros: Ji Ling - Wen Chou - Yan Liang
Outros Diaochan - Guan Lu - Hua Tuo - Sun Shangxiang - Sima Hui