Ξ

letra do alfabeto grego
Nota: Se procura pela letra homônima do alfabeto cirílico, consulte Ѯ.

Csi (Ξ ou ξ; em grego: ξι, transl.: xi) é a décima quarta letra do alfabeto grego, cujo som, neste alfabeto, é semelhante ao "x" de "látex" ou de "tóxico".

Alfabeto grego
Αα Αlfa Νν Ni
Ββ Beta Ξξ Csi
Γγ Gama Οο Ómicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Épsilon Ρρ
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Teta Υυ Úpsilon
Ιι Iota Φφ Fi
Κκ Capa Χχ Qui
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mi Ωω Ômega
Letras obsoletas
Digama San
Hetá Sho
Letras numéricas
Stigma Sampi
Qoppa

Na transliteração para português, a letra designa-se e pronuncia-se csi ou xi.[1]

No sistema numérico grego, vale 60.

No modo matemático do LaTeX, é representada por: e .

Usos em matemática e ciência editar

Maiúscula editar

A letra csi maiúscula (Ξ) é usada como símbolo para:

Minúscula editar

A letra csi minúscula (ξ) é usada como símbolo para:

Classificação editar

Referências

  1. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. «Csi» 
  2. IUPAC Gold Book Entry: "Extent of Reaction" Arquivado em 2012-06-29 no Wayback Machine