Ϸ

letra antiga do alfabeto grego
(Redirecionado de Sho (letra))

Sho (Ϸ ou ϸ) é uma letra adicionada ao Alfabeto grego para possibilitar a escrita da língua bactriana. Provavelmente representa um som similar ao do fonema /ʃ/.[1] É parecida com a letra thorn (þ), do Anglo-saxão.

Alfabeto grego
Αα Αlfa Νν Ni
Ββ Beta Ξξ Csi
Γγ Gama Οο Ómicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Épsilon Ρρ
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Teta Υυ Úpsilon
Ιι Iota Φφ Fi
Κκ Capa Χχ Qui
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mi Ωω Ômega
Letras obsoletas
Digama San
Hetá Sho
Letras numéricas
Stigma Sampi
Qoppa
Esta página é sobre a letra grega. Para o artigo sobre a letra islandesa e anglo-saxão ver Þ.

Classificação Editar

Referências

  1. Everson, M. and Sims-Williams, N. (2002) “Proposal to add two Greek letters for Bactrian to the UCS”,ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N2411.

Bibliografia Editar