Ζ

letra do alfabeto grego
(Redirecionado de Zeta)
Disambig grey.svg Nota: Se procura por por outras acepções, veja Zeta (desambiguação).

O zeta (maiúscula Ζ, minúscula ζ; em grego: ζήτα, transl.: zḗta), também chamado dzeta é a letra grega correspondente ao Z no alfabeto latino. Equivale ao número 7.

Zeta uc lc.svg
Alfabeto grego
Αα Αlfa Νν Ni
Ββ Beta Ξξ Csi
Γγ Gama Οο Ómicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Épsilon Ρρ
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Teta Υυ Úpsilon
Ιι Iota Φφ Fi
Κκ Capa Χχ Qui
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mi Ωω Ômega
Letras obsoletas
Digamma uc lc.svg Digama San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Hetá Sho uc lc.svg Sho
Letras numéricas
Stigma uc lc.svg Stigma Sampi uc lc.svg Sampi
Qoppa new uc lc.svg Qoppa

Na matemática, a letra zeta é utilizada para representar a importante função de mesmo nome, a função zeta de Riemann, que originou um dos problemas mais intrigantes da matemática moderna, a tão conhecida hipótese de Riemann.

ClassificaçãoEditar

  • Alfabeto = Alfabeto grego
  • Fonética = /Ze/ ou /Dze/ ou /Tse/ (/Tse/ de Pizza), Letra Z ou Dígrafo dz ( ou zz, em italiano)
  Este artigo sobre escrita é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o.